Ngày 12/07/2019, tại Văn phòng công ty cổ phần Generation Y - tầng 15 tòa nhà Ladeco Building, số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra Lễ bổ nhiệm chức vụ mới cho một số CBNV Công ty.

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, cũng như phẩm chất, năng lực của các cá nhân, Ban lãnh đạo Công ty quyết định bổ nhiệm chức vụ Quản lý kinh doanh Timeshare (Sale Manager) đối với:

- Ông Dư Đức Anh, theo Quyết định số: 11/QĐ-HCNSGYC, ban hành ngày 05/07/2019

- Ông Nguyễn Ngọc Thành, theo Quyết định số: 12/QĐ-HCNSGYC, ban hành ngày 05/07/2019

Ông Nguyễn Ngọc Thành (bên trái) và ông Dư Đức Anh (đứng giữa) nhận hoa và quyết định từ Ban lãnh đạo trong Lễ bổ nhiệm

Ông Nguyễn Ngọc Thành, ông Dư Đức Anh các Khối chức năng và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.